Bedrijfscorrespondentie

Waarschijnlijk heeft u jaren geleden al eens een goede, fatsoenlijke brief opgezet en stuurt u uw correspondentie nog geheel volgens de oude succesformule naar (potentiële) klanten.

Toch blijkt dat het loont indien u uw uitgaande brieven met mogelijke bijlagen en informatie betreffende uw bedrijf  door een extern bureau eens onder de loep laat nemen; een bureau gespecialiseerd in taal. Naast het Engels en het Nederlands redigeren wij ook Duits, Frans, Deens en de andere gangbare Europese talen.

Indien u dit wenst wordt het Engels vakkundig beoordeeld op en - indien nodig - aangepast aan Brits Engels of Amerikaans Engels of Australisch Engels naar gelang waar naartoe u uw correspondentie stuurt.

Zeker in deze tijd waarin de ISO normering een steeds belangrijkere rol vervult en waardoor u als ondernemer genoodzaakt bent om uw voorwaarden en beschrijvingen in de taal van uw relatie te leveren is het van wezenlijk belang om in Europa en daarbuiten uw organisatie net zo professioneel te presenteren als u in Nederland gewend bent te doen. U kunt nu eenmaal niet van alle markten thuis zijn en dat u uw correspondentie, folders, leveringsvoorwaarden etc. het beste door erkende en deskundige vertalers kunt laten vertalen, nalezen en redigeren.

Lay-out

Zelf weet u het beste hoe u uw product wenst te presenteren. Vandaar dat wij meestal in zogenaamde "platte" tekst aanleveren. Dit betekent niets meer of minder dan dat uw tekst wordt vertaald  als doorlopende tekst met instandhouding van de originele volgorde zoals door u is aangeleverd.

Zeker als het een levering per e-mail betreft geniet deze manier veruit de voorkeur, omdat bij het verzenden de lay-out soms niet correct wordt doorgegeven.

Vanzelfsprekend verzorgen wij graag de lay-out van een tekst voor u.