Aanleveren van werk

Vertaalbureau Klein is van alle moderne gemakken voorzien: u kunt aanleveren per KPN post, per fax, per diskette, per CD rom, per e-mail (is het snelst) of mocht u dit prettig vinden het werk gewoon afleveren aan de voordeur

Leveren aan u kan op dezelfde manier geschieden, waarbij onze voorkeur uitgaat naar levering per e-mail.

Wanneer u een opdracht verstrekt, verzoeken wij u per omgaande een getekende opdrachtbevestiging te sturen, waarin de opdracht kort wordt omschreven: van welke brontaal naar welke doeltaal / doeltalen, de leveringstermijn, de wijze van afleveren en natuurlijk de financiële afspraak welke tussen u en ons is gemaakt.